Last update: 11/05/21
Arcturians Enterprise
Informatie en sponsoring voor clubs en verenigingen
TELLINGEN
16.732 Sportverenigingen
34.565 Socio-culturele verenigingen
4.434 Jeugdverenigingen
6.930 Scholen
LAATSTE AANBIEDINGEN
VIOLETTA CARS: ...
meer
STOOMTREIN DER DRIE VALLEIEN - CHEMIN DE FER A VAPEUR DES TROIS VALLEES: ...
meer
ATOUT FRANCE: ...
meer
GALLO-ROMEINS MUSEUM: ...
meer
PLOPSALAND: ...
meer
REDERIJ DOORNZELE: ...
meer
ATOUT FRANCE: ...
meer
HEYHELLO - ANTWERP PORT TOURS: ...
meer
NL • FR
 

Huur adressen


Selectiemogelijkheden


De adresreeksen kunnen geselecteerd worden

  • op taalrol Nederlandstalig of Franstalig
  • op provincie
  • op fusiegemeente
  • een combinatie van bovenstaande mogelijkheden.

Er kan uit bovenstaande een ad-random selectie gemaakt worden.  Dit wil zeggen:

u maakt een selectie uit bovenstaande mogelijkheden en bepaalt het aantal adressen dat u uit de gekozen selectie wil ontvangen.

Wij zorgen voor een contactenlijst die aan deze voorwaarden voldoet.

Op een later tijdstip kan u dan de adressen die u nog niet hebt gekregen, bijbestellen.Afleveringsvorm

Geleverde gegevens voor een e-mailing:

Reeksnummer / soort vereniging / benaming vereniging / aanspreektitel / voornaam / familienaam / postcode / gemeente / taalcode / provincie / e-mailadres

Geleverde gegevens voor een postale mailing:

Reeksnummer / soort vereniging / benaming vereniging / aanspreektitel / voornaam / familienaam / straat / huisnummer / bus gegevens / postcode / gemeente / taalcode / provincie

Geleverde gegevens voor gecombineerde postale mailing met een e-mailing:

Reeksnummer / soort vereniging / benaming vereniging / aanspreektitel / voornaam / familienaam / straat / huisnummer / bus gegevens / postcode / gemeente / taalcode / provincie / e-mailadres

In het laatste geval laat u ons weten of het gaat over:

* een postale mailing voorafgegaan door een e-mailing naar dezelfde contactpersonen. Dan krijgt u enkel de 
   adressen aangeleverd waar zowel het postaal als het e-mailadres beschikbaar is.

     of

     * een e-mailing naar alle beschikbare e-mailadressen en een postale mailing naar alle contacten zonder e-
        mailgegevens. Dan krijgt u alle postale adressen  alsook de e-mailadressen zonder postale gegevens.


De adressenreeksen zitten in een Excelbestand met alle verschillende gegevens in een apart veld. We leveren elk bestand met een uniek paswoord. 

 

Terugbetalingsgarantie


We garanderen de juistheid van de door u gehuurde adressen.
Indien er, ondanks onze regelmatige controles, toch nog postretours zijn, worden deze gecrediteerd aan:

  • een vast bedrag van 11,00 euro

  • plus 0,27 euro per adres dat niet door B-Post kan afgeleverd worden

dit echter op voorwaarde dat deze postretours binnen de 4 maanden na levering in ons bezit zijn. 
Let wel, dit is enkel van toepassing op postadressen, niet op e-mailadressen


 

Voor prijsindicatie of meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen op het telefoon nummer 011/762 652 of per e-mail via info@groeps-idee.be.